Starší oznámení:

11. 10. proběhla kamerová revize vodorovných kanalizačních svodů od svislých stoupaček až do šachet mimo budovu.

19. 4. začne oprava stříšek nad garážemi a vstupy

Omlouváme se za případné komplikace, které vám touto rekonstrukcí vzniknou.

20. 3. - 31. 5. 2017 Generální oprava dešťových svodů na chodbách, stříšek nad garážemi, stříšek nad vstupy u schránek

v závislosti na povětrnostních podmínkách budou v našem objektu probíhat od 20. března 2017 tyto stavební práce:

  • generální oprava dešťových svodů na chodbách, stabyvedoucí pan Řehák, tel.: 604786200
  • generální oprava stříšek nad garážemi a vchody u schránek, stavbyvedoucí pan Daniš, tel.: 775123123
Obě akce budou pod stavebním dozorem a musí být dokončeny nejpozději do 31. května 2017.
O konkrétním začátku každé akce vás budeme informovat.
 
Omlouváme se za případné komplikace, které tím mohou vzniknout.

06. 12. 2016 proběhlo Shromáždění společenství vlastníků jednotek 

24. 11. 2016 Oprava panelových spár

Firma VER-MONT bude opravovat spáry na jižní straně č. p. 897 a severní straně č. p. 895. Práce by měly být dokončeny do neděle 27. 11. 2016.

Dne 13. – 16. 9. 2016 bude pro vlastníky a nájemníky uzavřen „severní“ vchod v č. p. 896 a 898.

Bude zde probíhat oprava podest proti zatékání dešťové vody do sklepních prostor objektu a úprava jejich spádu.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

30. 8. 2016 Oprava šoupěte na přípojce k č. p. 898

Bez předchozího upozornění Pražské vodovody a kanalizace zahájily tento den opravu protékajícího šoupěte v chodníku. S tím je spojená krátká odstávka vody do objektu.

15. - 19.8. 2016 Instalace kabelových rozvodů internetu, digitální televize a telefonu

V tomto týdnu bude provádět firma SUP-TECHNIK datové rozvody v objektu pro plánované připojení objektu k optickému kabelu. 

Žádáme vlastníky, aby výboru okamžitě hlásili nedostatky v úklidu po prováděných pracích a případné poškození objektu nad míru obvyklou běžnému opotřebení.

12. - 14. 8. 2016 Uzavření sušárny v č. p. 896

V tyto dny bude probíhat v sušárně malování a nátěr podlahy. Z těchto důvodů bude mimo provoz. Děkujeme za pochopení. 

24. 6. 2016 Odstávka vody v č. p. 897

Z důvodu opravy na vertikální stupačce u paní Kocmanové nepoteče v dopoledních hodinách voda cca 2 hodiny v bytech č. 35, 38, 41 a 44.

21. 6. 2016 Pravidelná požární kontrola

Proběhne požární kontrola průchodnosti únikových cest a revize požárních zařízení.

11. 6. 2016 Odstávka teplé vody z důvodu letní údržby

10. 6. Nahlášena havárie vody na přípojce do č. p. 898. Opraveno PVK 15.6.

11. 5. 2016 Nepřístupné příjezdy ke garážím

Dne 11. 5. 2016 od 7:30 hodin budou pro vlastníky a nájemníky nepřístupné příjezdy ke garážím z důvodů přistavení plošiny na opravu hromosvodů, demontáže a sundání velké satelitní antény ze střechy.

27. 4. 2016 Výsadba nového stromu na jižní straně objektu

1. 4. 2016 Kácení jeřabiny na jižní straně vchodu 896:

Dne 1. 4. zahradnická firma pokácí uschlou jeřabinu a dřevo z ní nechá na místě k využití obyvatelům našeho domu.

21. 3. 2016 Oprava závad na elektroinstalaci a hromosvodech v našem domě.

Od 21. 3. 2016 bude provádět firma ELTODO závady na elektroinstalaci a hromosvodech, které odhalila pravidelná revize. Pro odtranění některých závad bude muset firma mít zajištěn přístup do některých bytů a sklípků. Dotyční vlastníci budou předem požádáni o zpřístupnění prostor.

Výměna vodoměrů proběhla od 15. února do 15. března 2016.


TV signál v HD kvalitě si můžete naladit na svých zařízeních od 11. ledna 2016.

Jde o tyto signály:
Region 7 : C23 – ČT1HD, ČT2HD, ČT4HD, RetroMusicTV
Region 12 : C24 – PrimaHD, PrimaCOOLHD


23. 6. 2015 Na jednání Kontrolní komise (KK) její předseda konstatoval, že nikdo z členů kontrolní komise nemá odborné znalosti z účetnictví. KK tedy není schopna provádět kontrolu vedení účetnictví. (Dle čl. IX. odst. 3. písm. b) stávajících stanov SVJ se KK vyjadřuje k řádné účetní závěrce společenství.) Tento úkol není KK v současné době schopna plnit.


 

Přihlášení: